Product

en français

  De Sint-Michielsriddersgilde van  Brussel

GeschiedenisBroederschapActualiteitProductContacten

Klein geschiedkundig verhaal van het Bruut van de Grecht

De Wolvengracht die eertijds ook de gracht of de grecht werd genoernd bevond zich in de XVIde eeuw in de wijk ten oosten van de Zenne tot aan de wallen van de stad. Men weet niet met zekerheid wanneer juist de Broeders van Liefde zich kwamen vestigen aan de Wolvengracht ; deze broeders hadden het niet steeds gemakkeliik.

Het vermoedeli bestaat dat een broeder-bakker van franse oorsprong, of die in Frankrijk verbieven had, zich in de gemeenschap vestigde. Hij zou om het dagelijks menu wat variatie te brengen, stokbrood gebakken hebben (in BeIgië meestal frans brood genoemd) terwijl onze bakkers alleen maar ronde broden bakten.

Zekere dag rolde deze bakker waarschijnlijk een restje deeg in de parelsuiker waarom? Hij is er niet meer om het ons te zeggen ! Dit stokbrood met suiker werd meteen zeer lekker gevonden en voortaan werd het in het klooster opgediend op de vette dagen.

Hoe het gesuikerde en juist voldoende gebakken stokbrood naar buiten werd verspreid blijft een mysterie. Werd het aan de armen gegeven op feestdagen, aan kinderen om sympathie te winnen 0f eenvoudigweg verkocht tijdens de moeilijke en zwarte dagen?

Feit is dat diegenen die dit lekker gebak aten, het in de gewesttaal “bruut van de grecht” noemden, wat brood van de gracht betekend.

Er volgde dan de bezetting van onze provincies en van Brussel door de franse troepen. Het "bruut van de grecht” werd door onze bezetters, weinig vertrouwd met de brusselse taa, vertaald door “pain à la grecque”. Het is gemakkeliik te vermoeden dat met de ervaring die wij hebben om een bezet land te zijn, onze kleine brusselaars van de benedenstad zich kostelljk moeten hebben vermaakt met de vertaling “pain à la grecque”.

De SINT MICHIELS RIDDERSGILDE VAN BRUSSEL heeft eraan gehouden deze oude brusselse specialiteit uit de vergeethoek te halen en te verdedigen.

Het is haar gastronomische afdelingdie U vandaag de “pain à la grecque” of “brood van de grecht” op een ambachtelijke wijze vervaardigd door het Huis Dandoy, komt voorstellen. Het is zoals de echte brusselaars zelf, “steeds nagemaakt maar nooit geëvenaard”. EET SMAKELIJK.