Geschiedenis

en français

  De Sint-Michielsriddersgilde van Brussel

GeschiedenisBroederschapActualiteitProductContacten

 

Geschiedenis St-Michiel en Brussel

 

Aartsengel

Naamfeest ep 29 september

Deze aartsengel, patroonheilige van Brussel, van de schermers en van de soldaten in het bijzonder zou de bode van God geweest zijn bij Jeanne d’Arc.

Aangeroepen tegen de bekoring of de stormen in volle zee.

De verering van Sint-Michiel, zeer door het volk bemind, is oud. Michiel is gekend in de tradities als zijnde de officiële vertegenwoordiger van God belast door hem om zijn bevelen toe te passen bij het mensdom. Hij wordt beschouwd als de leider van het hemelse leger, de hemelse prins.