Contacten

l_flag_france.gif en français

  De Sint-Michielsriddersgilde van Brussel

GeschiedenisBroederschapActualiteitProductContacten

 

  Contacten                                     Adres van de Kanselarij

Het Goudblommeke in Papier

Cellebroersstraat, 55

1000 Brussel

 

     Grootmeester: De Heer René Van Rossem

Zuiderlaan, 65 / 1

B-1731   Zellik

tél/fax: 32 (0) 2 / 466.34.92

Mailbox;

icon_11.gif

Drukken op de omslag

 

Beheerraad:

 

De Grootmeester                 René Van Rossem

De Gouverneur                    Léon Roland

De Oppermaarschalk          Georges Hotat

De Kanselier                      Christian Reith

De Grote Schatbewaarder    Frédéric Meys

De Kamerheer                    

De Schatbewaarder             Marie-Claire Geeraerts

De Adjunct-Kanselier