Contacten

l_flag_france.gif en français

  De Sint-Michielsriddersgilde van Brussel

GeschiedenisBroederschapActualiteitProductContacten

 

  Contacten                                     Adres van de Kanselarij

Het Goudblommeke in Papier

Cellebroersstraat, 55

1000 Brussel

 

   

 

 

Beheerraad:

 

De Grootmeester               

De Gouverneur                  

De Oppermaarschalk          Georges Hotat

De Kanselier                      

De Grote Schatbewaarder    Frédéric Meys

De Kamerheer                    

De Schatbewaarder             

De Adjunct-Kanselier